Grid computing projekter hvor dansk forskning er involveret: